Αρχική / Πληροφορίες / Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα

Χάρτες Μετεωρολογικών Δορυφόρων
Οι δορυφορικοί χάρτες που ανεβάζω στην σελίδα μου δημιουργούνται από εμένα, και ο ρυθμός ανανέωσης τους είναι ανά 3 ώρες, βάση της άδειας που έχω από την Eumetsat.
Τα πρωτογενή δεδομένα για να δημιουργώ τους δορυφορικούς χάρτες τα λαμβάνω από την Eumetsat η οποία έχει και τα πνευματικά δικαιώματα (copyright).

Χάρτες Ηλεκτρικής Δραστηριότητας
Οι δυο χάρτες ηλεκτρικής δραστηριότητας δημιουργούνται από τον φίλο Πέτρο και διατίθενται από την σελίδα του www.syroswx.gr. Τον ευχαριστώ για την άδεια αναδημοσίευσης!!!